Inhoud

Laatste wensen


Het komt steeds vaker voor dat wij worden benaderd om de
laatste wensen van de uitvaart te bespreken.

Laatste wensen

‘Goed’ afscheid nemen kan voor de één betekenen dat hij al zijn dierbaren zoveel mogelijk om zich heen wil hebben, anderen kiezen liever voor een kleine kring.
Het is voor zowel zieken als dierbaren van belang voortdurend de vraag te stellen welke ervaringen in het leven nog gewenst worden, ook op het allerlaatst: wil iemand nog eens de zee zien, een pannenkoek eten? Het vervullen van dergelijke laatste wensen levert doorgaans goede momenten van afronding op. Een gesprek over de laatste wensen met betrekking tot de uitvaart loopt daar als een rode draad doorheen.
 

Afronden

Het leven afronden kan onder meer door het nodige aan papierwerk te regelen,
zoals bijvoorbeeld een testament, codicil of euthanasieverzoek. Voor velen is daarmee
niet alles gedaan. Mensen die weten dat ze binnenkort zullen sterven kunnen ook meer doen. Sommigen willen bepaalde personen nog een keer spreken of een brief schrijven. Anderen willen nog een bepaalde reis maken (geboortedorp, vakantiebestemming). Weer anderen hechten aan specifieke (religieuze) rituelen.