Inhoud

Persoonlijke Website

 

De Persoonlijke (Requiem) Website is een persoonlijke informatiepagina
over de uitvaart van uw dierbare.

Persoonlijke Requiem website

Op de Persoonlijke Requiem Website kunt u een condoleance plaatsen om de overledene te herdenken. Dit kan een tekst, foto, tekening of herinnering zijn.


Van alle berichten kan later, wanneer de familie dat wenst, een Herinneringsboek worden samengesteld. In het Herinneringsboek kunnen naast deze condoleances ook foto’s en teksten van de uitvaart worden opgenomen.

Hierdoor ontstaat een tastbare herinnering aan de overledene.

De Persoonlijke Requiem Website wordt al direct na het overlijden actief en is toegankelijk via een code die met de rouwkaart en/of in de advertentie wordt verspreid. 


Aanvullende informatie

Naast de mogelijkheid tot het plaatsen van een condoleance biedt de Persoonlijke Website nabestaanden belangrijke informatie over de uitvaart, zoals route-informatie, fotomateriaal van de locaties en eventuele wensen van de familie. Tevens bestaat de mogelijkheid om bloemen te bestellen voor bij de uitvaart en om contact te leggen met de uitvaartondernemer.

 
* Een voorbeeld van een Persoonlijke Requiem Webpagina

* LOG IN

 

Kosten besparend!

Er wordt vaak een keuze gemaakt om advertenties te plaats in meerdere Dagbladen.
Soms in een landelijke Dagblad. Door een verwijzing naar de persoonlijke website
(waar alle gegevens van de uitvaart op vermeld staan), kan er veel tekst weggelaten worden in de advertentie.
Dit betekent dat een advertentie kleiner wordt en dit kan honderden euro's besparing kan opleveren.