Inhoud

Relaties

 

De Jongh Uitvaartverzorging neemt haar dienstverlening serieus.

Kwaliteit, transparantie en betrouwbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel,

daarom zetten wij ons actief in om aan de hoge eisen te voldoen,

dit geldt ook voor de relaties waarmee wij samen werken.

Nieuwe relatie


De minimale gestelde eisen die wij hanteren bij een (nieuwe uitvaartondernemer) relatie die voor ons onbekend is, of waarmee wij nog geen samenwerking hebben, is dat zij:

- Hèt kwaliteitskeurmerk voor de uitvaartbranche (SKU) bezit.
  Het Keurmerk biedt bescherming aan de consument.

- en Aangesloten is bij Nederlandse Kwaliteitsraad Uitvaartondernemingen (NKU)
  of aangesloten is bij Requiem Uitvaartzorg.

Tevens dient er voorafgaand een persoonlijk evaluatie gesprek te hebben plaatsgevonden, waarbij beide partijen zekerheden aangegeven over:

  • Heldere afspraken over de uitvoering
  • Transparante kostenbegroting en betaling
  • Goede organisatie van de opbaring, koffietafel en de uitvaart
  • Bekwaam personeel
  • Doelmatige klachtenafhandeling


Als een nieuwe relatie niet aan de bovengenoemde eisen voldoet, komt er geen samenwerking tot stand. Dit protocol is in beginsel ter bescherming van de consument.


Nieuwe leveranciers

Goederen en diensten worden geleverd door geselecteerde, goedgekeurde leveranciers.
Deze dienen als solvabel c.q. betrouwbaar bekend te staan. Geleverde goederen of diensten moeten voldoen aan de wettelijke regels en kwaliteitsnormen.


In contact komen!

U kunt uw introductie via de e-mail, richten aan: Mevrouw E. de Jongh E-mail: directie@djuitvaart.nl